Kullanım Şartları

1. Sözleşmenin kapsamı ve tanımlara. Aşağıdaki genel şartlar ve koşular (bundan sonra “şartlar” olarak anılacaktır), Freaks 4U Gaming GmbH, An der Spreeschanze 10, 13599 Berlin, Germany (bundan sonra “Biz” olarak anılacaktır) ve sözleşme ortakları (bundan sonra “kullanıcı” veya “kullanıcılar” olarak anılacaktır) arasında kurulan yasal ilişkiler için münhasır dayanağı temsil etmektedir.

b. “GameSports” adlı çevrimiçi oyun portalını işletmekteyiz. Bu portal, gamesports.net, mystarcraft.de, joindota.com ve 99damage.de (bundan sonra "web siteleri" olarak anılacaktır) gibi çeşitli web sitelerinden meydana gelmektedir.

c. Bu web sitelerinde, kullanıcılar için, çevrimiçi bir topluluk dahil olmak üzere, çevrimiçi oyunlar hakkında geniş bir bilgi yelpazesi sunulmaktadır. Bu hizmetler örneğin, bir profil sayfası oluşturma, forumlara katılma, fotoğraflar, metinler gibi medyaları yükleme ve çevrimiçi oyun turnuvalarına veya diğer hizmetlere (bundan sonra "oyunlar", "topluluk" veya "hizmetler" olarak anılacaktır) katılma imkanlarını içermektedir.

d. Geçerliliğini açık yazılı onay ile sağlamadığımız sürece, çarpık kullanıcı koşulları onaylanmayacaktır.

e. Hizmetlerimizi münhasıran, Alman Medeni Kanunu 13. bölümü ile ilişkili olan kullanıcılara sunuyoruz. Diğer ticari amaçlar yasaklanmıştır.

f. Kayıt sırasında kullanıcı, hizmetlerimiz için yasal yaşta (reşit) olduğunu, açıkça taahhüt eder.

2. Kayıt ve Hizmetlerin Konusua. Kullanıcılar hizmetlerimize kaydolarak, bir müşteri hesabı açabilirler. Bu işlem, bir form doldurarak ve istenen bilgileri sağlayarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Kullanıcı, hesap açmaya ya da herhangi bir bilgiyi yayınlamaya yetkili değildir.

b. Kullanıcı, başvurusunu göndererek bu şartların kendisi açısından bağlayıcı olduğunu olarak kabul etmiş olur.

c. Kullanıcı ile aramızda yapılan Sözleşme, Kullanıcı’nın başvurusu tarafımızdan onaylandığında geçerli hale gelir. Bu nedenle, kullanıcı başvurusunun alındığını onaylayan bir onay e-maili, kayıt sırasında kullanıcı tarafından verilmiş olan e-mail adresine gönderilecektir.

d. Kullanıcı ile aramızda akdedilen kullanıcı sözleşmesi, belirsiz süreli bir sözleşmedir. İşbu sözleşmeye dayalı fesih hakkı, herhangi bir neden belirtmeden her iki tarafça da kullanılabilir.

e. Topluluğumuz diğer kullanıcılarla iletişim kurma, fotoğrafları, videoları ve diğer medyaları yükleme ve paylaşma, oylama ve yorum yayınlama imkânı sunar. Bu nedenle, belirli bilgileriniz saklanmakta ve siz kullanıcılarımıza, üçüncü kişilerin yanı sıra topluluğun diğer kullanıcıları tarafından da görülebilecek olan bilgileri internete yükleme, kişisel profil oluşturma vb. imkanlar sunulmaktadır.

f. Topluluk düzenli olarak güncellenir, uyarlanır, genişletilir ve değiştirilir. Bu nedenle, kullanıcıya yalnızca ilgili hizmetlerin güncel sürümünü kullanma hakkı verilmektedir.

g. İlgili hizmetlerin açıklamasında aksi belirtilmedikçe, topluluğu kullanmak ücretsizdir.

3. Üçüncü Şahıslarca Sağlanan Hizmetlera. Tarafımızca, üçüncü şahıs tekliflerine veya dijital medyaya başvurma ve üçüncü şahıs hizmetleriyle işbirliği yapma hakkımız saklı tutulmaktadır.

b. Üçüncü şahıs teklifleri işbu Genel Koşulların konusu değildir.

4. Kullanıcın Yükümlülükleria. Kullanıcı, yasadışı veya yetkisiz amaçlarla topluluğumuzu veya hizmetlerimizi kötüye kullanmayacaktır. Sunucunun aşırı yüklenmesine sebep olan programların kullanılması kesinlikle yasaktır. Tanımlanmış hatalar, olabildiğince çabuk bir şekilde ve e-posta ile bildirilecektir.

b. Kullanıcı, topluluğu ve hizmetleri, siyasi, dini, aşağılayıcı, saldırgan, şiddet içeren, cinsiyetçi, pornografik veya diğer sakıncalı konuları içeren kelimeler, resimler, videolar, bağlantılar ve adlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle ırkçı, aşırı sağ veya sol yanlısı içerik, kişi veya tasvir paylaşmak amacıyla kullanmayacaktır.

c. Kullanıcı, topluluğumuza yüklediği veya diğer kullanıcılarla paylaştığı metinlerden, dosyalardan, resimlerden, fotoğraflardan, videolardan, seslerden, müziklerden, telif hakkıyla korunan veya diğer materyallerden, bilgilerden vb. münhasıran sorumludur. Bu tür bilgiler tarafımızca uygun bulunmamakta ve onaylanmamaktadır. Topluluğumuza ve servislerimize yüklenen içerik üzerinde herhangi bir konrolümüz bulunmamakta ve yüklenen içerikler herkese açık hale getirilmeden değerlendirilmemektedir. Bir içeriğin hukuka aykırı olduğu öğrenilirse, ilgili içerik tarafımızca derhal silinecektir.

d. Şüpheli içeriği kendi başımıza kaldırma ve yukarıda belirtilen kuralları ve düzenlemeleri kusurlu bir şekilde ihlal eden kullanıcı tarafından gönderilen herhangi bir içeriği silme hakkına sahibiz. Kullanıcı, özellikle gençlerin korunması ile ilgili olarak, veri gizliliği, kişisel hakların korunması, iftira ve karalamaya karşı koruma, telif hakkı yasaları ve ticari markalar ile ilgili geçerli tüm yasa ve düzenlemelere saygı duymak zorundadır.

e. Ayrıca, ihlalde bulunan kullanıcıları, topluluğun kullanımından sürekli olarak hariç tutma hakkına ve yazılı bildirime rağmen yukarıda belirtilen yasakların tekrar tekrar ihlal edilmesi durumunda, ilgili kullanıcının hesabını, önceden herhangi bir uyarı yapmaksızın kapatma hakkına sahibiz.

f. Başta zararların tazmini olmak üzere, gerekli ve ek taleplerde bulunma hakkımız saklıdır.

g. Kullanıcı ile genellikle e-posta yoluyla iletişim kurulacaktır. Bu nedenle kullanıcı, kayıt sırasında veya daha sonra bize bildirdiği e-posta adresine tarafımızdan gönderilen tüm e-postaların teslim alınmasını temin edecektir. Kullanıcı, istenmeyen posta filtresinin ayarlarından, bakımından ve bu adrese gönderilen tüm e-postaların, özellikle de webmaster@gamesports.net adresinden gelen e-postaların, düzenli olarak kontrol edilmesinden sorumludur.

h. Kullanıcı, topluluğa ve hizmetlere (oturum açma, parolalar vb.) erişim amacıyla tarafımızdan sağlanan tüm verileri, gizli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, yetkisiz üçüncü bir şahsın, söz konusu erişim verilerine sahip olduğunu öğrenirse veya bundan şüphelenirse, gecikmeden e-posta yoluyla bizi bilgilendirecektir. Kullanıcı, hesabına erişimden ve hesabının kullanımından münhasıran sorumludur.

i. Kullanıcı, hesabının diğer kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından, erişilebilir hale getirmek veya ihlal eden bilgileri göndermek gibi amaçlarla kötüye kullanıldığından haberdar olması durumunda, bizi e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

j. Kullanıcı, hesabını üçüncü bir şahsa devretme veya satma hakkına sahip değildir.

5. Hakların Tanınmasıa. Kullanıcı yüklenen içeriğin tüm haklarına sahiptir. Kullanıcı, topluluğumuza veya hizmet ve hizmetlerimize içerik göndererek, bu tür bilgileri halka açık olarak sunmak, görüntülemek, çoğaltmak ve dağıtmak için tarafımıza münhasır olmayan, ücretsiz ve geri alınabilir bir lisans vermektedir.

b. Kullanıcı, bilgi göndererek, topluluğumuza yüklenen içeriğe İnternet aracılığıyla küresel olarak erişilebileceğini kabul etmektedir. Bu tür bilgilerin yüklenmesi ile kullanıcı, işbu koşulları kabul etmiş olur.

c. Söz konusu lisans, kullanıcı ile sözleşmenin feshedildiği anda sona ermez (buna rağmen devam eder).

d. Topluluğumuza ve hizmetlerimize yüklenen içerik üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır. Yüklenen içerik herkese açık hale getirilmeden tarafımızca bir değerlendirme yapılamamaktadır.

6. Alman Teleservisler Yasasına Göre SorumlulukKullanıcı, yüklenen içerikle ve özellikle de doğruluk, eksiksizlik ve güvenilirlikle ilgili her türlü sorumluluğu veya garantiyi reddettiğimizi kabul eder.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılmasıa. Hizmeti ücretsiz verdiğimiz sürece, ağır ihmal veya kasıtlı olarak neden olunan zararlar dışında hiçbir durumda sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu husus, can kaybı ve bedensel yaralanmalarda veya bir garanti üstlenmiş olmamız durumunda uygulanmamaktadır.

b. Temel ya da esas bir yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk, öngörülebilecek olan zararla sınırlıdır.

c. Diğer yasal talep gerekliliklerine bakılmaksızın, hasar tazminatına ilişkin sorumluluğumuzla ilgili olarak aşağıdaki istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları geçerlidir.

d. Mevcut hasar, kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanıyorsa, tarafımızın sınırsız sorumluluğu bulunmaktadır.

e. Sorumluluğumuz hariç veya sınırlıysa, bu aynı zamanda çalışanların, temsilcilerin, elemanların veya asistanların kişisel sorumlulukları için de geçerlidir.

8. Yarışma ve Turnuvalara Katılım KoşullarıTopluluğumuzda herhangi bir yarışma veya turnuva düzenlenecek olduğu sürece, ayrı hüküm ve koşullar geçerli olabilecektir.

9. Veri Korumasıa. Kullanıcının kişisel verilerini, belirli bir amaç için ve yasal hükümler uyarınca işlemekteyiz.

b. Kullanıcı, kendisi hakkında kaydetmiş olduğumuz kişisel verilere ilişkin olarak ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir. Ayrıca, kullanıcı, herhangi bir yasal saklama yükümlülüğüne aykırı olmamak kaydıyla, yanlış verileri değiştirme, kişisel verilerini bloke etme ve silme hakkına da sahiptir.

10. Koşulların Değişimia. Gerekli görülmesi ve kullanıcının iyi niyet ihlali ile dezavantajlı duruma düşmemesi şartıyla, herhangi bir zamanda, gelecekteki düzenlemelerle ilgili olarak bu şartları değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutmaktayız.

b. Kullanıcı, şartlarda yapılan değişiklikler hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir. Genel bir kural olarak bu tür bildirimler e-posta ile ilan edilir.

c. Kullanıcı, şartlarda yapılan değişikliklere, bildirimin yayınlanmasından ve kullanıcı tarafından teslim alınmasından sonraki 14 gün içinde itiraz edebilir. Kullanıcı, yayınlandıktan sonra, şartlarda yapılan değişikliklerin bildirilmesi ve teslim alınmasını takip eden 14 gün içinde, şartlarda yapılan değişikliklere yazılı olarak itiraz etmez ve itirazlarını tarafımıza iletmezse, değişen veya tadil edilen şartlar kullanıcı açısından hukuken bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, belirlenen süre içinde itiraz ederse, her iki taraf da bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcının diğer iddiaları bu vesileyle geçersiz sayılır.

11. Son Hükümlera. Kullanıcının, sözleşmenin imzalanmasından sonra yasal ikametgahını veya mutat ikamet yerini Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki bir yerle değiştirmesi durumunda, yasal yargılama yeri Berlin, Almanya’dır. Bu koşullar, yasal ikametgâh veya mutat ikamet yerinin, yasal işlem başlatıldığında bilinmemesi durumunda da geçerlidir.

b. Ürünlerin uluslararası satışına ilişkin sözleşmelerde BM Konvansiyonu ile ilgili hükümler ve Alman Uluslararası Özel Hukuku hariç olmak üzere, bu şartlara dayalı olarak tarafımızca akdedilen tüm sözleşmeler ve bunlardan doğan diğer türden talepler için Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku münhasıran geçerlidir.

c. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmü geçersiz olursa veya geçersiz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.